Inschrijven

Formulier graag kopiëren, invullen en digitaal versturen naar
secretaris.hartvantilburg@gmail.com

 Kringgroep Hart van Tilburg
  
Inschrijfformulier Karakterbeoordeling op 28 april 2024
Keurmeester: Anja van der Meijden             
 
Naam van de hond: 


Ras:                                    Geb.datum:                                        Geslacht: reu/teef 


NHSB:                                                                  Tat/chipnr.: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Geleider: 

Geleider sinds (datum):                                                                   
 
Lidmaatschapsnummer VDH/NBG

Adres: 

Postcode en woonplaats: 

Tel.nr.: 

E-mailadres: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eigenaar: * 
Lidmaatschapsnr. VDH/NBG:* 

*Alleen in te vullen als eigenaar niet de geleider is.
 
Sluitingsdatum inschrijving: donderdag 18 april 2024
Inschrijfgeld € 25,00
Inschrijven verplicht tot betalen.